EN vie

 

Đào tạo

 
Cùng phối hợp với hãng sản xuất, các Hiệp hội chuyên ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước, Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Cổng Vàng tổ chức các khóa đào tạo cho bác sỹ/ kỹ thuật viên để cập nhật những thông tin mới nhất về ngành, về sản phẩm, về kỹ thuật sử dụng/ vận hành thiết bị của Natus
EN vie