EN vie
Thông tin tuyển dụng
Nhân viên kinh doanh vật tư y tế
TP Hồ Chí Minh - 03.08.2016
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối y khoa, dược phẩm, sinh học, kinh tế,...
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt
- Làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh vật tư y tế
Hà Nội - 03.08.2016
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối y khoa, dược phẩm, sinh học, kinh tế,...
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt
- Làm việc tại Hà Nội
Ứng tuyển
Trưởng nhóm kinh doanh
TP Hồ Chí Minh - 03.08.2016
- Tốt nghiệp Đại học khối y khoa, dược phẩm, sinh học, kinh tế,...
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt
- Làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh kỹ thuật / Nhân viên phụ mổ
Hà Nội - 12.06.2016
- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành về y tế
- Ưu tiên: Kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương tự
- Làm việc tại Hà Nội
Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh kỹ thuật / Nhân viên phụ mổ
TP Hồ Chí Minh - 12.06.2016
- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành về y tế
- Ưu tiên: Kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương tự
- Làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Trưởng nhóm kinh doanh
Hà Nội - 12.06.2016
- Tốt nghiệp Đại học khối y khoa, dược phẩm, sinh học, kinh tế,...
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt
- Làm việc tại Hà Nội
Ứng tuyển

EN vie